fbpx

Аз и когнитивно-поведенческата терапия

Ключови ресурси

Кои са моите ключови умения, знания, интереси ?

Умения – общуване, емпатия, присъединяване, внимание към клиента и детайла.
Фокусиране спрямо това, което е важно за него, приоритизиране, преценка и подбор на подходящи упражнения, задачи, книги, анализи и др.

Знания – персонални курсове и работа с Алексей Бъчев и Тодор Първанов, многобройна литература в различни направления и сфери.

Виж още : линк към статия

Интереси – интересите ми са насочени към развитие на емоционалната интелигентност и човешкия потенциал, възможностите за промяна и скъсване с вредните когнитивни процеси (навици).
Също така и към подобряване начина на живот и ежедневието, към любовта и личната свобода на избора и това, кой си всъщност. – виж още