fbpx

Видеа

Видеата, които ще намерите тук, са мотивационни. Те предават чуждия опит и гледна точка. Винаги съм смятала, че истински преживяната, но и споделена история, е повод за вдъхновение и сила – духовна и емоционална.