fbpx

Писмеността и влиянието ѝ върху културата и поведението

Цивилизациите, които не разполагали с писменост, се налагало да запомнят и предават от поколение на поколение приказки, песни и стихотворения, за да опазят културните си ценности. Азбуката позволила на обществата да предават знания и идеи, без да е нужно да ги помнят наизуст. Това спомогнало за развитието на логическото и рационалното мислене, както и на модерната наука. Печатната преса допълнително допринесла за ограмотяването на хората. В миналото образованието и грамотността били символ на власт и положение, защото до тях се докосвали само граждани от висшите социални слоеве. В средата на 18 век в Шотландия и Англия за първи път се появила идеята за масово ограмотяване с цел значително увеличение на квалифицираната работна ръка.

През 1987 Майкъл Хейм въвел термина трансформативна теория на езиковата технология, за да покаже как различните комуникационни технологии влияят на човешката мисъл и поведение. Според него появата на писмени текстове довела до разделението между човека и думите, което по-нататък породило и идеята за индивидуализма. Тези текстове също били причина за развитие на абстрактното мислене и въображението, както и на способността за по-дълбок и субективен анализ на идеи и теории. Съвременното дигитално писане пък спомогнало за употребата на по-разнообразна и креативна лексика, защото вече текстовете могли да се променят и споделят по начини, които преди са били невъзможни.

Компютърните икони са още едно ниво на креативност в процеса на създаване на писмен текст, докато често срещаните емотикони и емоджита внасят експресивност и яснота. Употребата на дигитален език позволява текстът да бъде изпратен до огромен брой получатели. Днес почти всички бизнес корпорации използват софтуерни продукти, за да създават брошури, визитни картички и други рекламни материали. Социалните мрежи дават неограничена свобода на хората да впрегнат своето въображение и да сътворят изображения, текстове, видео, музика, истории, презентации и много други. Този процес има голямо комерсиално приложение и е основен инструмент за работещите в сферата на маркетинга по света.

Ива Иванова

Американски университет в България

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *